Foto van Sergio Ortega

Olifantenmanagement.

Olifanten hebben:
– Grote oren (luisteren).
– Stevige poten (om een heel gewicht te kunnen dragen).
– Een hersenmassa die drie keer groter is dan die van de mens (een echt olifantengeheugen dus!). Ze leren levenslang (o.a. door spel), bootsen geluiden na (taal?), kunnen zichzelf herkennen (nog een uitzondering binnen het dierenrijk!), ….
– Een kolossale uitstraling.
– Uiteraard ook een olifantenhuid!

Olifanten behoren tot de meest sociale dieren op onze planeet. Ze leven in kuddes geleid door één olifantenwijfje (matriarchaten genoemd) en zijn dus graag samen met anderen.

De matriarch:
– Houdt de groep samen en handelt in het belang van de groep
– Gaat voorop in de strijd bij gevaar
– Streeft ernaar om de groep te laten standhouden
– Heeft een voorbeeldgedrag. Hierdoor kunnen de andere leden iedere dag opnieuw allerlei levensnoodzakelijke vaardigheden van haar leren
– Coacht de groep
– Leidt hen resultaatgericht naar water en voedsel
– Leert de groep om probleemoplossend te denken en zorgt er bijgevolg voor dat de groep zich aanpast aan de omstandigheden. Zo zijn ze in staat om hun gedrag radicaal te veranderen om een nieuwe uitdaging aan te kunnen. Iets dat op complexe intelligentie wijst.

Om dit allemaal goed te kunnen uitvoeren, moet de matriarch o.a.:
– Een flinke portie (levens-)wijsheid en ervaring bezitten
– Andere leden kunnen vertrouwen (en zij haar)
– Altruïstisch denken. Zo helpen ze bijvoorbeeld ook andere olifantenfamilies en zelfs andere diersoorten!

Het sociale karakter van olifanten toont zich ook nog in het feit dat ze :
– emoties kennen en toestaan
– een dodenritueel toepassen (enige andere diersoort, buiten de mens)
– humor tonen (bv elkaar nat spuiten)
–  …

Hoog tijd dus om wat meer te managen zoals vrouwelijke olifanten hun kudde (be-)sturen, niet?
Als we deze kennis van olifanten zouden overnemen, hebben wij zeker nog één extra troef daar olifanten … geen zweetklieren hebben!

Ps: Mooie foto van Sergio Ortega. Thanks!