Dit jaar een pakje van € 500,00 van de Sint voor zelfstandige geconventioneerde thuisverpleegkundigen en logopedisten. Of twee? Of geen?

Op 6 november heeft de Minister van Begroting (eindelijk) zijn akkoord gegeven over het KB dat handelt over de RIZIV-toelage voor zelfstandige geconventioneerde thuisverpleegkundigen en logopedisten. De volgende stap is dat de Raad van State binnen de maand hierover advies geeft. Als we aannemen dat zij geen bemerkingen hebben (“ze” zijn hierover tenslotte al meer dan een jaar aan het onderhandelen!), zal dit verhaal definitief afgehandeld zijn. Of toch niet…?

Sommige thuisverplegers/logopedisten hebben al in 2016, toen dit onderwerp voor de eerste keer op tafel kwam, een RIZIV-polis onderschreven, anderen deden dit in 2017 en nog heel wat onder hen wachten totdat de wet eindelijk gepubliceerd zal zijn. De grote vraag rijst nu, zal de wet retroactief werken en zullen thuisverpleegkundigen en logopedisten ook voor 2016 alsnog een storting ontvangen?

Een rondvraag bij diverse verzekeringsmaatschappijen biedt helaas weinig soelaas. Sommigen zeggen dat dit “nooit” het geval is en ook deze keer niet zal zijn. Anderen beweren pertinent dat dit wel zo zal zijn. En een derde groep denkt dat het enkel retroactief werkt voor thuisverpleegkundigen en logopedisten die al een polisvoorstel hebben getekend. Over helderheid gesproken….!

We kunnen uiteraard een weekje wachten en (hopelijk) de gepubliceerde wettekst doornemen, maar stel dat de derde groep dan gelijk heeft, dan betekent dit dat heel wat verpleegkundigen en logopedisten € 500,00 kwijt zijn. Nog erger zou zijn als de wet pas in januari 2018 van kracht zou gaan. Zijn ze dan twee premies van € 500,00 kwijt?

Omdat niemand het ultieme antwoord weet, raden wij u aan om voor 5 december een half uurtje vrij te maken om de polis/aanvraag op te maken. Kwaad kan dit nooit, welk scenario achteraf ook het juiste zou blijken. Uiteraard helpen we u graag hiermee.

Toch wel vreemd en frustrerend dat na maanden onderhandelen er nog steeds zo weinig duidelijkheid is! België, mijn vaderland!