Nieuwjaarsbrief

Beste

Traditiegetrouw een korte nieuwjaarsbrief….

Toen ik enkele weken geleden, op uitnodiging van Geert Noels, Deirdre McCloskey hoorde praten over hoe ideeën en ideologieën (en niet kapitaal) de wereld verrijkt hebben, was haar openingsvraag misschien wel de meest frappante van heel de namiddag:

“Kan een zakenleven ethisch zijn?  Ja, want dat moet!”.

Professor McCloskey stelde dat de enorme verrijking van de afgelopen twee eeuwen in o.a. de Benelux, niet het gevolg is van het continu inpompen van kapitaal in de markten, maar wel van drie andere factoren:

  • Waarden: die belangrijker zijn dan hebzucht
  • Ideeën: op de eerste plaats vrijheid en waardigheid
  • De 4 R’s: Reformatie, Revolte, Revolutie en Reading

Als ik terugblik op 2018 en om me heen kijk, zie ik dat dit gedachtengoed steeds vaker terrein verliest.

Wie hecht er nog belang aan waarden? Liegen is geen enkel probleem meer in onze samenleving. En, als iemand er toch over valt, noemen we het gewoon “fake news” en de kous is af.

Vrijheid is een woord dat dagelijks weer opduikt, maar vaker misbruikt wordt om angst te kunnen zaaien en macht te installeren dan echte vrijheden aan te moedigen.

Reformatie kan je vertalen als “vrij van hiërarchie”, iets wat in onze maatschappij absoluut niet gewaardeerd wordt. Van de kleinste vereniging tot de grootste firma, rangorde moet!

Revolte/Revolutie is niet op straat komen, de politie met stenen bekogelen, auto’s onderste boven draaien, …. maar wel het ontwerpen van nieuwe technieken, betere waarden en normen, rechtvaardigere wetten, juistere beloningsstelsels, creatieve educatieprojecten, ….. Het doel zou moeten zijn om aan iedereen gelijke kansen te geven om zich te kunnen ontwikkelen tot correctere, nuttigere en betere personen, zowel voor heel de groep, als voor zichzelf. En … de planeet!

Reading is te interpreteren als je openstellen en tijd te investeren om andere ideeën, waarden, normen, denkpistes, … te ontdekken en door deze uitwisseling je eigen (bedrijfs-)cultuur te overstijgen en te verrijken.

Ik hoop dan ook dat 2019 voor ieder van jullie een “waarden-vol” jaar mag zijn, met inspirerende doelen, barstend van ideeën die de nodige verrijking mogen brengen, zowel privé als zakelijk.

En, dat jullie gezond mogen blijven, voor jullie dromen blijven vechten en verwonderd de toekomst tegemoet blijven gaan.

Ik hoor het graag, als ik jullie hiermee kan helpen in 2019.

Michel