Belastingtips: 3 + 1 extra redenen om in 2017 nog je IPT of groepsverzekering te optimaliseren!

1. Onze regering wil al langer voor de 80%-regel een andere berekeningswijze toepassen. Zo zou de normale bruto jaarbezoldiging niet langer het uitgangspunt zijn, maar wel het gemiddelde loon van de laatste ..?.. jaren. Hoelang die periode juist zal zijn, is nog ongekend.

Bijgevolg zou het wel eens kunnen dat je in de nabije toekomst minder kan sparen voor de opbouw van je pensioen, je lagere premies hebt om in mindering te brengen van je bedrijfswinst en/of personenbelasting, er minder ruimte is voor een backservice, ….. Dus nu optimaliseren, als het kan!

Tip: Om vanaf januari 2018 van het verlaagd tarief vennootschapsbelasting te kunnen blijven genieten, zullen heel wat bedrijfsleiders hun bezoldiging sowieso moeten optrekken. Waarom dat nu al niet doen en zo extra ruimte creëren binnen de 80-regel? Bekijk dit met je boekhouder… en ons!

——-

2. Nu we het toch over de daling van de vennootschapsbelasting hebben….Door in 2017 een inhaalpremie of backservice te storten, ontsnapt u dit jaar nog, voor het gedeelte van de gestorte premie, aan de huidige (lees: hogere) tarieven van de vennootschapsbelasting.

Stel dat u in 2017 nog € 10 000,00 stort in de backservice van je IPT dan wordt die premie in mindering gebracht van je winst en bespaar je hierop 33,99% vennootschapsbelasting (gewone tarief). Vanaf 2018 is dit “maar” 29,58% en in 2020 daalt het gewone tarief zelfs nog verder tot 25%. Kortweg: 2017 is het jaar om de hoogst mogelijke besparing te genereren!

Tip: Moest u, door een inhaalpremie te storten in 2017, verlies maken en heeft u nog “oude” reserves staan, dan kan u deze hiermee wegwerken. Op die manier daalt het bedrag waarop u bij uitkering 30% roerende voorheffing moet betalen en vergroot u tegelijkertijd uw pensioenkapitaal (waarop de belasting sowieso erg laag is). Te bespreken met je accountant … en met ons!

——-

3. Sinds enkele jaren betaalt u een sociale bijdrage van 1,50% voor premies hoger dan  € 31 836,00 die u in uw IPT of groepsverzekering stort, de zogenaamde Wijninckx-taks. Dit tarief zou men willen optrekken naar 3,00%. Alweer een reden om dit jaar nog hoge(re) inhaalpremies af te ronden. Ook dit best even ter sprake brengen bij uw volgend bezoek aan de boekhouder … en ons!

Tip: Waarom uw bruto jaarbezoldiging niet verhogen door uw Voordelen Alle Aard op te krikken? Zeker voor personen die ouder zijn dan 55 jaar kan een duurdere en CO2-onvriendelijke auto, plots een godsgeschenk worden… Uiteraard spelen ecologische motieven hierbij ook een rol en moet ieder dat voor zich uitmaken, maar toch, puur fiscaal gezien zou het weleens interessant kunnen zijn.

Extra tip: Wist u dat u nu al kan profiteren van uw geprojecteerde pensioenkapitaal 2e pijler door te investeren in vastgoed?! Niet iedere verzekeringsmaatschappij biedt deze mogelijkheid, dus laat deze opportuniteit niet liggen! Zeker te bezien met ons en … uw boekhouder!

Michel Decock

Mede-zaakvoerder AC Verzekeringen

0478/563498